İş sağlığı ve iş güvenliği kültürü

1 yıl önce
3.170 kez görüntülendi

İş sağlığı ve iş güvenliği kültürü

 

İş sağlığı ve güvenliği kültürü , iş güvenliğinin öncelikli olduğu bir yaşam biçimidir. Güvenlik bilgiye dayanır. İçselleştirilmiş ve yaşam biçimi haline getirilmiş bilgi, güvenlik kültürünü oluşturur.

İş güvenliği  göz ardı edildiğinde ise, ‘’iş kazası ‘’ve ‘’meslek hastalıkları’’  oluşur. Güvenliği sağlamanın üç ana uygulaması vardır.

-Güvenliği ve sağlığı tehdit eden durumların ortadan kaldırılması,

-Güvenliği ve sağlığı tehdit eden gelişmelerin zamanında saptanması,

-Önlenemeyen durumların kötü sonuçlarının asgariye indirilmesi,

Güvenlik kültürünün amaçları, davranış normları oluşturmak, kaza ve yaralanmaları azaltmak, dikkat çeken konularda güvenliği sağlamak, Örgüt üyelerinin riskler, kazalar ve hastalıklar hakkında aynı inanç ve fikirleri paylaşmasını sağlamak, örgüt sağlık ve güvenlik programının biçim ve yeterliliğine karar vermektir.

Güvenli çalışma ortamı, çalışanlar açısından iyidir  çünkü hastalık ve kaza olmaz, kendini güvende hissettirir. İşveren açısından iyidir çünkü sağlık giderleri azalır, çalışanlar verimli çalışır, çalışan sirkilasyonu azalır.

İş sağlığı, çalışanların iş nedeniyle oluşabilecek hastalık ve kazalardan korunmasıdır. Güvenlik ise tehlikeye ve riske maruz kalma ma , emniyetli olma halidir.

İş güvenliği ile ilgili geleneksel yaklaşımda, kazaların ve sistem bozukluklarının incelenmesi esastır. Olay sonrası inceleme ve işin yeniden düzenlenmesine odaklanılır. Çağdaş güvenlik yaklaşımında ise , sistem bozukluğundan çok , güvenlik yönetim sisteminin incelenmesi ne , risk değerlendirme ve güvenlik kültürüne odaklanılır.

İş sağlığı ve güvenliği kültürü , sağlıklı ve güvenlikli bir çalışma ortamına sahip olma hakkına herkesin saygı gösterdiği , hak sorumluluk ve ödevlerin önleme prensibine öncelik verilerek açıkça tanımlandığı bir sistem içersinde , hükümet, işveren ve çalışanların

sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturulmasında aktif olarak yer aldıkları bir anlayıştır.

 

           İş güvenliğinin temel ilkesi, çalışan insanın en dikkatsiz ve güvensiz davranışına karşın iş kazasının oluşmasını önleyecek önlemlerin alınmasıdır.

          Güvenlik kültürünün oluşturulmasında görevli ulusal kurum ve kuruluşlar, devlet, işveren, çalışanlar/sendikalar, üniversiteler ve meslek örgütleridir.

 

Meslek hastalıklarının tespiti konusun da , bütün ülkelerde ve ülkemizde sorun yaşanmaktadır.İş kazaları sayıları ise gerçeğe daha yakındır. Uluslar arası çalışma örgütü (ILO) verilerine göre ölümlü iş kazası sıklığının en düşük olduğu ülke İngilteredir. İş kazası sıklığının en yüksek olduğu ülkeler arasında , ülkemiz ile birlikte Hindistan ve Rusya’da vardır. Dünya iş gücü kaybı yılda  2,7 milyar dolar, 2 milyon yaşamda çalışmaya bağlı nedenlerle yitirilmektedir.  Her yıl 160 milyon yeni yaralanmalı hastalık ortaya çıkmakta, Küresel GSH’nin %4 (2,25 trilyon USD) çalışmaya bağlı morbidi te nedeniyle yitirilmektedir. İş kazası sıralamasında dünyada ilk %3 de, kazasızlık oranında ise %12 lerdeyiz.

 

Tüm bu açıklamalardan sonra iş sağlığı ve güvenliği politikamızı belirleyecek olursak , hiçbir iş emniyetsiz yapılacak kadar acil değildir. Kazaların %98’ i önlenebilir . İş sağlığı ve güvenliğinin temeli risk analizi ve değerlendirmesi ile prosüdür ve talimatlardır. İş sağlığı ve güvenliği bir aynadır. Siz ona gülümserseniz oda size gülümser . Güvenlik kültürü bir davranış biçimidir, öğrenilmeli ve öğretilmelidir. Sağlıcakla kalın

 

Günün sözü; Ya ümitsizsiniz, ya da ümit sizsiniz, ya çaresizsiniz, ya da çare sizsiniz.

Behcet Necatigil

 

 

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz


Yukarı Çık