Yerelin Sesi, Genelin Yansıması
Yerelin Sesi, Genelin Yansıması

COVİT19 -Pandemi döneminde KDV iadeleri…

Sevgili Manşet16 okuyucuları; Öncelikle son 10 gününe girdiğimiz, (içinde Kadir gecesi bulunan) Mübarek Ramazan ayının ülkemizde ve dünyada barış ve esenliğe vesile olmasını Yüce Rabbim’den niyaz ediyorum. Ramazan ayını da fırsat bilerek buzor günleri daha çok yardımlaşarak, birlik ve beraberliğimize daha çok özen göstererek aşacağımıza inanıyorum. Ancak, şu ana kadar yaşanan tecrübe Covid 19 belasının […]

15 Mayıs 2020 - 18:36 'de eklendi ve 1589 kez görüntülendi. A+A-

COVİT19 -Pandemi döneminde KDV iadeleri…

Sevgili Manşet16 okuyucuları;
Öncelikle son 10 gününe girdiğimiz, (içinde Kadir gecesi bulunan) Mübarek Ramazan ayının ülkemizde ve dünyada barış ve esenliğe vesile olmasını Yüce Rabbim’den niyaz ediyorum.
Ramazan ayını da fırsat bilerek buzor günleri daha çok yardımlaşarak, birlik ve beraberliğimize daha çok özen göstererek aşacağımıza inanıyorum.
Ancak, şu ana kadar yaşanan tecrübe Covid 19 belasının bir süre daha devam edeceğini göstermektedir. Bize düşen,Sağlık Bakanlığı ve Bilim kurulunun önerilerine harfiyen uymaktır. Bu tutum kendimizi düşünmekten ziyade, insan olarak sorumluluğumuzdur. Birlikte bu salgından en az hasarla kurtulacağız inşallah.
Bu arada olağanüstü mücadele veren bütün sağlıkçılarımızı özellikle kutluyorum. Sağlık çalışanlarımız gibi, sosyal ve ekonomik hayatın devamı konusunda birçok meslek grubu da bu dönemde hayatlarını riske atarak üzerlerine düşeni fedakârca yapmaya devam etmekteler. Onlar da (Kargo görevlisinden Mali Müşavirine kadar hepsi) milletimizin baş tacıdır.
Coivd 19 salgınının bulaş ve sağlık etkilerinin yavaş yavaş azalması ile gündem geçim derdi, ekonomi, üretim, gibi hayatımızı idame ettirme ile ilgili konulara odaklanmaya başladı.Devletimiz tüm ekonomik imkânlarını ve gücünü seferber etmiştir. Ancak bu ekonomik gücün kaynağı olan gelirler azalmış ama vatandaşa kaynak aktarımı buna rağmen önemli ölçüde artmıştır. Önümüzdeki günler gerek yurt içi gerekse küresel düzeyde çok daha ciddi rekabetin olacağını öngörmek için kâhin olmak gerekmiyor,
Budönemde yapılan düzenlemelerden bir bölümünü geçen yazımda sizlerle paylaştım. Ekonominin çarkları dönerse, üretirsek, satarsak, kazancımız olursa, tüketebiliriz ve hayatta kalabiliriz. Bu dönemde mali mevzuatlarda çok ciddi değişiklikler yaşandı. Bu mevzuatı takip eden ve uygulayan hem Mali Müşavirlerimiz hem de Yeminli Mali Müşavirlerimiz çok özverili bir çalışma içerisine girmek zorunda kaldılar. Beyanname verme ve vergi ödeme süreleri değişti. Aslında bu dönemde bu konular daha basit bir şekilde halledilebilirdi. Tek bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile süresi bu döneme denk gelen tüm beyanlar, yapılması gereken tüm işlemler başka bir düzenlemeye gerek kalmadan (örneğin 31.07.2020) her hangi bir tarihe uzatılsa idi, bu kadar karmaşa oluşmayacaktı.
Mart 2020 tarihi itibariyle ülkemizde 1.982.541.00 gelir vergisi mükellefi, 864.999.00 adet de Kurumlar vergisi mükellefi olmak üzere toplam 2.847.540.00 adet vergi mükellefi bulunmaktadır. Bu sayıya geçici vergi vermeyen mükellefler dahil değildir.Zaten bu mükelleflerin büyük bir bölümüCovid 19 tedbirleri kapsamında , işyerlerini kapattı. 65yaş üstü zaten sokağa çıkamadığı için işyerini açamadı. Birçok sektör de verilmesi gereken Gelir vergisi, kurumlar vergisi ve diğer vergi beyanları uzatıldı. Ancak Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler bu mükelleflerin iş ve işlemlerini bu dönemde de yapmak durumunda kaldı.
Çok ilginçtir!2019 Kurumlar vergisi beyan ve ödeme süresi 1 Hazirana uzatılmışken 18 Mayıs 2020 tarihinde verilmesi gereken1.dönem geçici vergi beyan ve ödemesi, beklentilerin aksine VUK 130 nolu sirküler ile 28 Mayıs 2020 tarihine uzatıldı. Tüm kesimlerin ciddi ekonomik sıkıntı içinde olduğu, ekonomik krizin ve daralmanın etkilerinin en çok yaşandığı 2. Geçici vergi dönemi diye ifade ettiğimiz Nisan, Mayıs, Haziran döneminde işletmelerin çoğu muhtemelen zararla kapatacaklardır. Zararla kapatılan bir dönemden peşin vergi almak gibi anlaşılmaz bir durum ortaya çıkmış oldu.
Buradan fedakârca çalışan Meslek mensuplarına en derin saygı ve hürmetlerimi sunuyorum.
Özellikle bu dönemde, zaten KDV iadeleri konusunda ciddi sorun yaşayan mükelleflerimiz beyan sürelerinin uzamasıyla ilave sorunlarla karşı karşıya kaldılar. Neyse ki Gelir İdaresibu konuda sorunların çözümünü bir nebze olsun çare olması adına birtakım yeni önlemler aldı.
Bu önlemleri de sizlerle paylaşmak istiyorum,
KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 32)

MÜCBİR SEBEP DÖNEMİNDE KDV İADESİ KONTROLLERİNDE ALT MÜKELLEFLERİN MÜCBİR SEBEP KAPSAMINDA VERMEDİKLERİ KDV BEYANNAMESİ VE BA-BS FORMLARI KAYNAKLI OLUMSUZLUK TESPİTLERİNE İSABET EDEN İADE TUTARININ TEMİNAT YOLUYLA YERİNE GETİRİLMESİ

08.05.2020 tarih ve 31121 sayılı Resmi Gazetedeyayınlanan 32 sayılıtebliğde, 518 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilan edilen mücbir sebep döneminde KDV iadesi uygulamalarına ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir.

Bilindiği üzere, 518 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği ile yapılan düzenlemeler kapsamında, mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen mükelleflerin Mart, Nisan ve Mayıs dönemlerine ait Muhtasar ve KDV beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk edecek vergilerin ödenme süreleri aşağıdaki şekilde ertelenmişti.

Normal Beyan ve Ödeme
Uzayan Beyan
Uzayan Ödeme
Dönem
Tarihi
Tarihi
Tarihi
Mart 2020
27.04.2020
27.07.2020
27.10.2020
Nisan 2020
27.05.2020
27.07.2020
27.11.2020
Mayıs 2020
26.06.2020
27.07.2020
28.12.2020

Aynı şekilde Mart, Nisan ve Mayıs dönemlerine ait Ba-Bs formlarının verilme süreleri de 27.07.2020 tarihine kadar uzatılmıştı.

KDV iadesi taleplerinin yerine getirilmesi sürecinde vergi idaresi tarafından yapılan kontroller arasında, iade talep eden mükellefin alım yaptığı mükelleflerin (alt mükelleflerin) KDV beyannameleri ile Ba-Bs formlarının yasal süresi içinde verip vermediği yer almaktadır. Alt mükelleflerin mücbir sebep kapsamında olması nedeniyle KDV beyannameleri ile Ba-Bs formlarını vermemiş olması halinde bu kontroller sonucunda olumsuzluk tespit edilmesi ve buna istinaden KDV iadesi süreçlerinin aksaması söz konusu olabilecekti. Aşağıda yer alan düzenlemeler kapsamında, mükelleflerin iade süreçlerinin bu kapsamda tespit edilecek olumsuzluklar nedeniyle aksamaması için, söz konusu tespitlere isabet eden iade tutarları için tebliğde belirlenen oranlarda teminat verilmesi suretiyle iade taleplerinin yerine getirilmesi şeklinde bir uygulama hayata geçirilmektedir.

1. İade Talep Edebilmek İçin KDV Beyannamelerinin Verilmesi Gerekecektir. Bunun mümkün olmadığı da açıktır. Çünkü bu konuda idare mükellefe beyan konusunda süre vermiştir.

Mücbir sebep kapsamında olsun veya olmasın, mükelleflerin KDV iade talebinde bulunabilmeleri için, söz konusu vergiye ilişkin beyannamelerin verilmesi ve bu beyannamelerde iadesi talep edilen KDV tutarının gösterilmesi gerekecektir.

Bu bakımdan, mücbir sebep döneminde de mükellefler ancak KDV beyannamesi vermek ve gerekli belgeleri vergi dairesine ibraz etmek suretiyle KDV iade talebinde bulunabileceklerdir.

2. Mücbir Sebep Döneminde KDV İadesi Taleplerinin Yerine Getirilmesinde Yapılacak İncelemelere Dair Düzenlemeler

Mücbir sebep döneminde KDV iade taleplerinin yerine getirilmesinde, KDV Genel Uygulama Tebliğinin muhtelif bölümlerinde iade türleri itibarıyla belirlenen usul ve esaslar korunmakla birlikte, 518 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği ile belirlenen KDV beyannamelerinin uzayan verilme tarihini takip eden aybaşına (01.08.2020 tarihine) kadar yapılacak iade taleplerine [ATU1 ve ön kontrol raporuna dayalı iadeler hariç] istinaden KDVİRA2 sistemi tarafından yapılan sorgulama neticesinde üretilecek “KDV İadesi Kontrol Raporu”nda yer alansonuçlar bakımından aşağıda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda işlem tesis edilecektir.

2.1. Mahsuben iade talepleri

a- KDVİRA sistemi tarafından yapılacak sorgulama neticesinde üretilecek kontrol raporunda ve vergi dairesince yapılacak kontroller sonucunda olumsuzluk bulunmadığı tespit edilecek tutarlar bakımından mahsuben iade talebi genel esaslara göre yerine getirilecektir.

b- KDVİRA sistemi tarafından yapılacak sorgulama neticesinde üretilecek kontrol raporunda, alım yapılan mükelleflerin (alt mükellefler dahil) mücbir sebep nedeniyle KDV beyannamesi vermemesi ve/veya Ba-Bs bildiriminde bulunmamasından kaynaklandığı tespit edilecek olumsuzluklara isabet eden kısmın mahsuben iadesi;

HİS3 sertifikası sahibi mükelleflerin iade taleplerinde, bu tutarın %12,5’i oranında,

İTUS4 sertifikası sahibi mükelleflerin iade taleplerinde, bu tutarın %25’i oranında,

HİS ve İTUS sertifikası sahibi olmayan mükelleflerin YMM raporu, vergi inceleme raporu veya teminat aranmayan iade taleplerinde % 50’si oranında, YMM raporu, vergi inceleme raporu veya teminat aranan iade taleplerinde ise bu tutarın %120’si oranında

teminat verilmesi halinde yerine getirilecektir.

2.2. Nakden iade talepleri

a- KDVİRA sistemi tarafından yapılacak sorgulama neticesinde üretilecek kontrol raporunda ve vergi dairesince yapılan kontroller sonucunda olumsuzluk bulunmadığı tespit edilecek tutarlar bakımından nakden iade talebi genel esaslara göre yerine getirilecektir.

b- KDVİRA sistemi tarafından yapılan sorgulama neticesinde üretilen kontrol raporunda, alım yapılan mükelleflerin (alt mükellefler dahil) mücbir sebep nedeniyle KDV beyannamesi vermemesi ve/veya Ba-Bs bildiriminde bulunmamasından kaynaklandığı tespit edilecek olumsuzluklara isabet eden kısmın nakden iadesi;

HİS sertifikası sahibi mükelleflerin iade taleplerinde, bu tutarın %30’u oranında,

İTUS sertifikası sahibi mükelleflerin iade taleplerinde, bu tutarın %60’ı oranında,

HİS ve İTUS sertifikası sahibi olmayan mükelleflerin iade taleplerinde, bu tutarın %120’si oranında

teminat verilmesi halinde yerine getirilecektir.

KDVİRA sistemi tarafından yapılan sorgulama neticesinde üretilecek kontrol raporunda ve vergi dairesince yapılan kontroller sonucunda, yukarıda belirtilen sebep dışındaki, tespit edilen olumsuzluklara isabet eden Mahsuben/Nakden iade talebi genel hükümler çerçevesinde değerlendirilecektir.

3. Mücbir Sebep Dönemi Sonrasında Teminat Yoluyla Alınmış KDV İadelerine Dair Yapılacak Kontroller

Mücbir sebep döneminin sonlanmasına müteakiben, yukarıda yer verilen düzenlemelerden yararlanılan iade taleplerine ilişkin olarak KDVİRA sistemi tarafından yeniden sorgulama yapılarak rapor üretilecek ve mükelleflerin mücbir sebep kapsamındaki dönemlere ilişkinnakden ve mahsuben iade talepleri bu raporlar dikkate alınarak vergi dairelerince genel hükümler çerçevesinde sonuçlandırılacak ve teminatlar çözülecektir.

Önümüzdeki süreçte önceliğimiz sağlık vegeçim derdi olacağından, şimdiden bu iki konuda hazırlıklı olmalıyız. Tasarruf yapabildiğimiz kadar yapmak, harcama yapmadan önce tekrar tekrar düşünmek mecburiyetindeyiz.

Bu vesile ile Ramazan bayramınızı tebrik eder, hepinize saygı ve sevgilerimi sunarım,

Sağlık ile kalın İnşallah.

Ekrem ALFATLI
Yeminli Mali Müşavir
E posta:denetimmerkezi.com
Twiter : @AlfatlEkrem

Etiketler :
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
‘Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’ Faaliyete Başladı ‘Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’ Faali...

Koronavirüs salgını sürecinde virüsün yayılmasına karşı önlemler çerçevesinde faaliyetine ara veren Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi, n...

Karacabey’e PTT’den ‘teknolojik’ yatırım Karacabey’e PTT’den ‘teknolojik’ yatırım...

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ile bir araya gelen PTT yöneticileri, PTT’nin inovatif ürünleri arasında yer alan ve 7/24 teslimat...

BUTEKOM Üniversite-Sanayi İşbirliğine Güç Katıyor BUTEKOM Üniversite-Sanayi İşbirliğine Gü...

Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezi’nin (BUTEKOM), TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı kapsamında, Bursa Uludağ Üniversitesi...

İnegöl sağlıklı içme suyuna kavuşuyor İnegöl sağlıklı içme suyuna kavuşuyor...

Bursa Büyükşehir Belediyesi, İnegöl İlçesi’ni sağlıklı içme suyuna kavuşturacak ve bünyesinde su depoları, isale hattı ve şebeke hatlar...

BU HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTER MİSİNİZ?(Yorum Yok)

SON EKLENEN HABERLER
Sıra geldi diyabet ve obezite ile mücadeleye… Sıra geldi diyabet ve obe...

Dünyayı tehdit eden salgının belini kırmak için ülkelerin ta...

Sokak Hayvanlarına Osmangazi Şefkati Sokak Hayvanlarına Osmang...

Osmangazi Belediyesi, koronavirüs salgınına karşı her alanda...

‘Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’ Faaliyete Başladı ‘Naim Süleymanoğlu Spor K...

Koronavirüs salgını sürecinde virüsün yayılmasına karşı önle...

Karacabey’e PTT’den ‘teknolojik’ yatırım Karacabey’e PTT’den ‘tekn...

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ile bir araya gelen PTT...

BUTEKOM Üniversite-Sanayi İşbirliğine Güç Katıyor BUTEKOM Üniversite-Sanayi...

Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezi’nin (BUTEKOM),...

İnegöl sağlıklı içme suyuna kavuşuyor İnegöl sağlıklı içme suyu...

Bursa Büyükşehir Belediyesi, İnegöl İlçesi’ni sağlıklı içme ...

Millet Bahçesi artık Bursalıların hizmetinde Millet Bahçesi artık Burs...

Bursa Atatürk Stadyumu’nun yıkılmasının ardından Büyükşehir ...

O meyve şifa deposu… O meyve şifa deposu…...

Meyveler arasında ayrı bir yeri olan kirazın insan vücuduna ...

COVİD19 aşı üretimine başlıyorlar… COVİD19 aşı üretimine baş...

Dünyanın merakla beklediği COVİD19 aşısı ile ilgili çalışmal...

Dündar’dan Yerli ve Milli Sebze Fidesi Dündar’dan Yerli ve Milli...

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ‘5 Haziran Dünya ...

18 Yaş Kısıtlamaları Ne Zaman Sona Erecek? 18 Yaş Kısıtlamaları Ne Z...

 Haziran 1 itibari ile normalleşmeye başladık. Ancak bu tabi...

TEKNOLOJİ HABERLERİ