Yerelin Sesi, Genelin Yansıması
Yerelin Sesi, Genelin Yansıması
Dr.Nilüfer Rüzgar Kimdir?
Mail : nilufer.ruzgar@btu.edu.tr

Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Nilüfer Rüzgar yazılarıyla manset16.com'da... İlk yazısı çok yakında... Nilüfer Rüzgar kimdir? Bursa doğumlu olan Nilüfer Rüzgar Ankara Üniversitesi İngiliz ve Dili Edebiyatı Bölümü'nden 2006 yılında mezun oldu. Yüksek Lisansını MBA olarak  University of Northwest 2008 yılında tamamladı. ardından ikinci yüksek lisansını yine MBA olarak 2013 yılında Yalova Üniversitesi'nde tamamladı. 2018 yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde İşletme Bölümü'nde Yönetim Organizasyon  dalında doktorasını tamamlayan Rüzgar, 2018 yılından  BTÜ'nde İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi İşletme Bölümü öğretim üyesi olarak görev yapıyor. Bir çok STK üyesi olan  Rüzgar'ın  Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleleri. Rüzgar, N. ve Bedel, B. (2020). A Research On The Relationship Between Organizational Cynicism and Organizational Commitment: Textile Sector Example. European Journal of Business and Management. Rüzgar, N., Odabaşoğlu, A.N. ve Özkan, B. (2019). Belediye Başkanlarının Hizmet Yönelimli Liderlik Tarzları İle Şehir Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişki. IBAD Journal of Social Sciences. 5. 598- 614. Rüzgar, N. (2019). Örgütlerde Uygulanan Katı ve Ilımlı İnsan Kaynakları Modellerinin, Çalışanların İş Tatminleri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi. Turkish Studies Economics, Finance, Politics 14 (3), Skopje/MACEDONIA-Ankara/TURKEY. Rüzgar, N. (2019). Yöneticilerin Liderlik Özelliklerinin Çalışanların Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Sergilemelerinin Üzerindeki Etkisi: Perakende Sektöründe Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi. 11(2). 964-975. Rüzgar, N. ve Yazıcı, M. (2019). Can Disruptive Technologies Be Considered As Blue Ocean Leadership Strategy Abd Be Used As A Tool For Competing in International Markets? Turkish Economy Case. International Journal of Information Research and Review. 6(10). pp.6489-6497. Rüzgar, N. (2019). The Relationship Between Managers’ Humor Styles and Employees’ Perceptions of Organizational Culture. European Scientific Journal. 15(29). Rüzgar, N. (2019). Leadership Traits of Suleiman The Magnificient, In Terms of “Great Man” Theory. Journal of Ottoman Legacy Studies. 6(15). Rüzgar, N. (2019). Moon Jae In: A Contemporary Strategic and Visionary Leader. The International Journal of Social Sciences and Humanities Invention 6(02). Rüzgar, N. ve Akdemir, A. (2019). An Empirical Research on Academicians’ Perceptions About Rhetoric Discourse For Its Content Quality and Aim of Effect, The European Proceedings of Social and Behavioural Sciences. Rüzgar, N. (2018). The Effects Of Decision-Making Styles Of Leadership On Employees Knowledge Sharing Within The Organization, The Journal of Knowledge Economy & Knowledge Management (Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi). 13(2). 17-30. e-ISSN: 1308-3937. Rüzgar, N. (2018). Hizmet Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletme Yöneticilerinin, Mintzberg Taksonomisine Göre Üstlendikleri Rollerin, İnsan Kaynaklarının İçsellik Ve Dışsallık Statüsü Algısına Etkisi: Bir Uygulama. Business&Management Studies: An International Journal. 6(4). 1101- 1017. Rüzgar, N. (2018). A Research On Top Managers’ Leadership Styles’ Effect On Applying Strategic Plans In Public Universities. Journal of Human Sciences.15(2). DOI: https://doi.org/10.14687/jhs.v15i2.5295 Rüzgar, N. (2018). The Effect Of The Perception Of Employees About Their Managers’ Humor Styles On Job Satisfaction. Archives of Business Research, 6(4). Rüzgar, N. (2018). The Effect of Leaders’ Adoption of Task-Oriented or Relationship-Oriented Leadership Style on Leader-Member Exchange (LMX), in the Organizations That Are Active in Service Sector: A Research on Tourism Agencies. Journal of Business Administration Research. 7 (1), doi:10.5430/jbar.v7n1p50. Rüzgar, N. ve Ülgen, B. (2017). The Effect Of Human Resources Models On Employees’ Perception About Their Managers’ Humor Styles. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences. 7(12). Rüzgar, N. ve Kurt, M. (2013). Manager’s roles and profiles: Evidence from Bursa, Procedia Social and Behavioral Sciences, Vol. 99. 7.2. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler Rüzgar, N. (2020). Organizational Culture Perceptions Of Employees That Work In Court Houses: A Research In Bursa Court House. 5 th . İKSAD Social Sciences Congress. Tokat, Türkiye. 13-15 Mart 2020. Rüzgar, N. (2020). Leadership Traits of Donald Trump In Terms Of Destructive Leadership Theory. 5. Atlas Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi. Diyarbakır, Türkiye, 7-8 Şubat 2020. Rüzgar, N. (2019). Blue Ocean Leadershıp Strategy: Examples From The World And Turkey. 4. Uluslararası Girişimcilik, İstihdam ve Kariyer Kongresi. Bodrum, Muğla. Rüzgar, N. ve Çelebi Ö. F. (2019). A Research on Health Sector Employees’ Task Performance and Contextual Performance Behaviour in the Context of Leader-Member Exchange Theory. ICEB'19 - International Congress of Economics and Business. 11- 13 April 2019 Bursa/Turkey. Rüzgar, N. (2019). Yabancı Akademisyenlerin Örgütsel Bağlılık Türleri ve Düzeyleri. ICEB'19 - International Congress of Economics and Business. 11- 13 April 2019 Bursa/Turkey. Rüzgar, N. (2018). The Effects Of Decision-Making Styles Of Leadership On Employees Knowledge Sharing Within The Organization, 14. Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetimi Kongresi, İstanbul, Türkiye. Rüzgar, N. ve Akdemir, A. (2017). An Empirical Research on Academicians’ Perceptions About Rhetoric Discourse For Its Content Quality and Aim of Effect, 7th International Conference on Leadership, Technology, Innovation and Business Management 2017 (ICLTIBM-2017), Marmaris, Muğla, Türkiye. Rüzgar, N. (2017). The Effect Of Globalization On The Unemployment Of Y Generation: Example Of The European Union And Turkey, 3rd Internatıonal Entrepreneurshıp, Employment And Career Congress, Fethiye, Muğla, Turkey. Rüzgar, N. ve Akdemir, A. (2017). A Research On The Perception Of Citizens Regarding Their Mayors’ Apprehension Of Servant Leadership: A Research In The City Of Bursa, 3rd International Conference On The Changing World and Social Research, Rome, Italy. Rüzgar, N. ve Kurt, M. (2013). Manager’s Roles and Profiles: Evidence from Bursa, 9th International Strategic Management Conference, Riga, Letonya. 7.3. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler Rüzgar, N. (2020). The Leadership Traits of Ottoman Ascension Period Emperors. Nobel Yayınevi: Ankara. Rüzgar, N. (Ed.) (2020). İşletme Yönetimi. Nobel Yayınevi: Ankara. Rüzgar, N. (2019). Türk Girişimcilik Kültürünün Oluşmasında Müslüman ve Gayr-i Müslim Vatandaşların Üstlendikleri Roller. Gece Akademi/Gece Publishing: Ankara/New York. Rüzgar, N. (2019). İnovatif Girişimciliğin Baş Kahramanı Yıkıcı Teknolojiler. Dora Yayınevi: Bursa. Rüzgar, N. (2020). Yönetimsel Liderlikte Güncel Yaklaşımlar. N. Rüzgar (Ed.). içinde İşletme Yönetimi. Rüzgar, N. (2019). Osmanlı İmparatorluğu’ndan Cumhuriyet’in İlk Yıllarına Girişimciliğin Sosyolojik Evrimi. içinde İşletme ve Yönetim Araştırmaları II. A. Yalçın (Ed.). 339-353. Rüzgar, N. ve Yazıcı, M. (2020). The Evaluation of Pyramid Scheme and Z Generation Behaviour. V. Krystev, R. Efe, E. Atasoy (Ed.s). içinde Theory and Practice in Social Sciences. UK: Cambridge Scholars Publishing. Rüzgar, N. (2020). Management and Organization in Transportation and Logistics. G.Ç.Ceyhun (Ed.). içinde Handbook of Research on the Applications of International Transportation and Logistics For World Trade.(G. Ceyhun (Ed.). USA: IGI Global. Rüzgar, N. (2019). Osmanlı İmparatorluğu’ndan Cumhuriyet’in İlk Yıllarına Girişimciliğin Sosyolojik Evrimi. içinde İşletme ve Yönetim Araştırmaları. A. Yalçın (ed.). Ankara: Akademisyen Kitabevi. Rüzgar, N. ve Yazıcı, M. (2019). The Importance of Knowledge Management in Managerial Decision Making. R. Efe (Ed.). içinde Social Studies. R. Efe (Ed.). Sofia: St. Kliment Ohridski University Press. Rüzgar, N. (2019). The Leadership Styles Of Micro Business Managers That Are Active In Food And Beverage Sector. O. Çoban, A. Erbaşı, E. Karakoç ve F. Karasioğlu (Ed.s). Research&Reviews in Social, Human and Administrative Sciences içinde. Gece Akademi/Gece Publishing: Ankara/New York. 7.4. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler Rüzgar, N. (2019). Yöneticilerin Liderlik Özelliklerinin Çalışanların Örgütsel Vatandaşlık Sergilemelerinin Üzerindeki Etkisi: Perakende Sektöründe Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi. 11(2). 964-975. Rüzgar, N. ve Akdemir, A. (2017). Retorik Söylemin İçerik Kalitesi Ve Etkileme Amacına Yönelik Algının Akademisyenler Düzeyinde Araştırılması, İşletme Araştırmaları Dergisi. Cilt 9, Sayı 2. Rüzgar, N. ve Kurt, M. (2014). Yöneticiler Aslında Ne Yapar? Yönetici Rolleri Hakkında Bursa Merkezli İşletmelerde Bir Araştırma, İşletme Araştırmaları Dergisi, Cilt 5, Sayı 4. 7.5. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler 7.6. Yazılan ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler 7.7. Diğer yayınlar 8. Projeler: BAP: Rüzgar, N., Odabaşoğlu, A.N. ve Özkan, B. (2019). Belediye Başkanlarının Hizmet Yönelimli Liderlik Tarzları İle Şehir Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişki. IBAD Journal of Social Sciences. 5. 598- 614. Proje No. 18N225. 9. İdari Görevler: Bursa Teknik Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekan Yrd. 2019-2019. Bursa Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yrd. 2019-2019. 10. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler: Hakem Kurulu Üyesi, Journal of Business Administration Research, Ontario, Kanada. Yabancı Dil Editörü, Journal of Innovative Science and Engineering, Bursa Teknik Üniversitesi

Dr.Nilüfer Rüzgar TÜM YAZILARI
Mavi okyanus liderliği stratejisi: Pandemi krizini fırsata çevirmek Mavi okyanus liderliği stratejisi: Pandemi krizini fırsata çevirmek

Merhabalar Sevgili Manşet 16 Okuyucuları, Modern iş stratejisi ve yönetimi; tarihi boyunca pazarda rekabete ve dolayısıyla daha geniş pazar payı kazanmaya odaklanmıştır. Ancak, W. Chan Kim ve Renee Mauborgne 2015 yılında yayınladıkları bir makalede iş ortamını “kızıl okyanus” ve “mavi okyanus” olarak ikiye ayırmış ve iş dünyasına tamamen yeni bir bakış açısı...

Maskeli 5000’ler Maskeli 5000’ler

Maskeli 5000’ler Merhabalar Sevgili Manşet 16 okuyucuları, Malum gündemimiz uzunca bir süredir Covid-19, uzunca bir süre daha öyle olacak gibi görünüyor; zira virüs kendisini hayatın istisnasız her noktasında gösterip 7’den 70’e, fakirden zengine, kadından erkeğe, A sektöründen Z sektörüne her kişiyi ve her kesimi etkilemekte. Ben bu hafta dikkatimi celbeden...

Yapıcı Değil Yıkıcı Lider: Donald J. Trump Yapıcı Değil Yıkıcı Lider: Donald J. Trump

Merhabalar Sevgili Manşet 16 okuyucuları, Bu hafta yıkıcı liderlikten ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump’ın bu yönünden bahsedelim istiyorum; ancak bunlardan evvel “yapıcı liderlik”ten bahsetmek yerinde olacaktır. Yapıcı liderlik, liderin takım odaklı ve karizmatik kararlar ve eylemlerle kurumdaki astlarının meşru çıkarlarını destekleme davranışlar...

Ramazanın gerçek ruhu Ramazanın gerçek ruhu

Merhaba Sevgili Manşet 16 okuyucuları. Bilindiği üzere oruç tutmanın amacı nefse hâkim olma ve şükretme, oruç tutmanın anlamı ise nefse hâkim olunan bu bir aylık süre içerisinde imkânsızlıklar yüzünden yeterince beslenemeyen, karnını yeterince doyuramayan, çocuklarını yeterince besleyemeyen insanların halinden anlayıp iftar vaktinde gerek soframıza konuk ede...

Çeviremedik! Çeviremedik!

Sevgili Manşet 16 okuyucuları, sizlere bahar kadar ılık ve umut dolu bir merhaba diyerek köşemdeki ilk yazıma başlamak istiyorum. Son iki ayın en yoğun gündemlerinden biri kuşkusuz ki korona virüs; ancak korona virüs kaynaklı örgün eğitime bir süreliğine ara verilerek uzaktan eğitime geçilmiş olması bu gündemin başlıca tartışmalı noktalarından biri haline ge...

Nilüfer Rüzgar yazılarıyla Manşet16’da… Nilüfer Rüzgar yazılarıyla Manşet16’da…

Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Nilüfer Rüzgar yazılarıyla manset16.com’da… İlk yazısı çok yakında… Nilüfer Rüzgar kimdir? Bursa doğumlu olan Nilüfer Rüzgar Ankara Üniversitesi İngiliz ve Dili Edebiyatı Bölümü’nden 2006 yılında mezun oldu. Yüksek Lisansını MBA olarak  University of Northwest 2008 yılında tamamladı. ardında...

TEKNOLOJİ HABERLERİ