"Onur Gündüz" Tarafından Eklenen Konular

1 yıl önce

  Bursa'nın dillere destan yeşilliği, maviyle yeşilin doyulmaz ahengi... Şarkılara, şiirlere, söylevlere, sohbetlere konu olmuştur. Ne yazık ki sanayileşmenin getirdiği hızlı nüfussal büyüme bu ahengi bozarcasına yeşili maviden, maviyi yeşilden mahzun bırakmıştır. Uluslararası kentlerle eşanlı bir sanayileşme trendini yakalayamadık. Ancak sanayileşme hareketiyle başlayan hızlı kentleşme kentlileşememe sorununu ortaya çıkardı. Hızla göç alan sanayileşen kent merkezleri hızlı nüfus artışına bağlı çarpık kentleşmeyi, düzensiz sağlıksız ve...

1 yıl önce

Egemenlik kaynağını halktan almadığı sürece meşruiyetinin olmaması bir yana bir şekilde bu kudreti harici yollarla eline geçirenler açısından muhafaza sorunsalıyla karşı karşıya kalacaktır.   Darbeler egemenliğin kaynağını halktan almaktan ziyade egemenlik kudretini bizatihi halkın elinden zorbalıkla almanın en sert yoludur.   Halkın elinden bir şekilde zorbalık ve istibdatla alınan egemenlik kudreti halk tarafından çok ağır bedeller ödettirilerek zaman içerisinde yeniden gerçek sahibine yani halkın...


Yukarı Çık